Select Page

Om

OurEgo – giving the thought momentum

OurEgo har varit verksamt sedan 2001 utvecklar och säljer produkter och tjänster inom it, kommunikation och utbildning.

Vi är ett nätverk av kreativa individer som valt att själva skapa förutsättningarna för vår egen tillvaro. OurEgo är den väg vi valt att gå för att kunna förverkliga idéer och drömmar. Det är ett sätt att förena olika aspekter hos olika individer och uppleva hur givande det är att inte ha alla svaren själv.

Vi har insett att variation är viktigt för oss. Vi har därför valt att engagera oss i en mängd ganska olika projekt. Vi uppskattar att arbeta med olika människor i nya konstellationer, i olika miljöer och med nya typer av uppdrag. Detta främjar vår kreativitet, inspiration och till slut kvaliteten på det vi producerar.

Namnet OurEgo består av två delar – Our och Ego. Our står för gruppen och ego för individen och det är det vi har försökt beskriva i logotypen. Logotypen visar tre figurer som är sammanlänkade, men med egna huvuden